رینگ معکوس لنز

رینگ معکوس لنز

توضیح این روش از عکاسی بسیار راحت است و از اسم آن به‌ سهولت می‌توان این موضوع را قهمید. رینگ معکوس لنز قطعه ای بک و کوچک است که به جلوی لنز دوربین عکاسی اتصال می یابد و سپس لنز

remove_red_eye 91
ادامه مطلب